جمع کردن مو پشت سر

شینیون برای موهای نیمه بلند، مدل موی جمع (مدل سبد شکوفه)
5:26   274 4
شینیون برای موهای نیمه بلند، مدل موی جمع (مدل سبد شکوفه) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,جمع کردن مو پشت سر
مدل موی جمع گوجه ای جشن عروسی برای موهای نیمه بلند (مدل گوجه)
5:03   185 3
مدل موی جمع گوجه ای جشن عروسی برای موهای نیمه بلند (مدل گوجه) آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,جمع کردن مو پشت سر
مدل موی بسیار شیک جمع بافت فرانسوی برای موهای متوسط
5:07   205 10
مدل موی بسیار شیک جمع بافت فرانسوی برای موهای متوسط آرایش مجلسی,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند,جمع کردن مو پشت سر
دم خرگوش با قوس مو (پاپیون مو) برای موهای بلند
4:58   227 4
دم خرگوش با قوس مو (پاپیون مو) برای موهای بلند آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,جمع کردن مو پشت سر
مدل موی جمع عروس برای موهای نیمه بلند (مدل ماهی)
3:58   120 2
مدل موی جمع عروس برای موهای نیمه بلند (مدل ماهی) آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو,جمع کردن مو پشت سر
مدل موی آسان جمع دم خرگوش برای موهای نیمه بلند
2:29   54 0
مدل موی آسان جمع دم خرگوش برای موهای نیمه بلند آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند,جمع کردن مو پشت سر
مدل موی جمع عروس برای موهای نیمه بلند (مدل کادیوپال)
3:51   78 2
مدل موی جمع عروس برای موهای نیمه بلند (مدل کادیوپال) آرایش مجلسی,آرایش موی دخترانه,آرایش موی مجلسی,جمع کردن مو پشت سر
مدل مو روبان بافت برای موهای بلند (مدل ترانه)
4:05   28 0
مدل مو روبان بافت برای موهای بلند (مدل ترانه) آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو,جمع کردن مو پشت سر
شینیون مدل پروانه ای
6:45   24314 645
شینیون مدل پروانه ای آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی نیمه بلند,جمع کردن مو پشت سر