چند نکته جهت بیماران سرطانی

  2:17    2435    20

بعضی از بیماران سرطانی معتقدند آرایش صورت باعث روشنتر شدن رنگ پوست و بیشتر جلوه کردن بیماری آنان میشود، در این ویدئو روشهایی بنمایش گذاشته شده است که این مشکل کمتر دیده شود.


پیشنهاد