روشن کردن لب های تیره در 5 روز

  5:28    143    0

این کرم را در منزل تهیه و هر روز استفاده کنید تا تاثیر آن را ببینید.

مواد مورد نیاز

  • عسل
  • روغن ویتامین E یا کپسول آن
  • روغن بادام شیرین
  • روغن زیتون
  • کره درخت روغن قلم (Shea butter)
  • لبو پخته
  • یک ظرف کوچک

پیشنهاد