شینیون بافت فرفری

  3:37    4354    61

در این مدل زیبا موها در پشت سر بصورت فرفری بافته و جمع میشوند.

این مدل را شما نیز میتوانید سریعا در منزل اجرا کنید.


پیشنهاد