مدل بافت موی فرانسوی

مدل موی افسونگر برای موهای بلند بافت فرانسوی آبشاری
4:33   98 3
مدل موی افسونگر برای موهای بلند بافت فرانسوی آبشاری آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو,مدل بافت موی فرانسوی
بافت فرانسوی ودم ماهی برای موهای بلند (مدل سوسنک)
2:31   46 0
بافت فرانسوی ودم ماهی برای موهای بلند (مدل سوسنک) آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو,مدل بافت موی فرانسوی
مدل موی بافته شده آفریقایی برای موهای بلند (مدل زینا)
6:26   247 5
مدل موی بافته شده آفریقایی برای موهای بلند (مدل زینا) انواع بافت مو,مدل بافت موی آفریقایی,مدل بافت موی فرانسوی
شینیون یک طرفه فر دار بهمراه بافت فرانسوی برای عروس
4:36   1163 11
شینیون یک طرفه فر دار بهمراه بافت فرانسوی برای عروس آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو,مدل بافت موی فرانسوی
موی بلند فردار عروس بهمراه بافت فرانسوی
8:53   7525 196
موی بلند فردار عروس بهمراه بافت فرانسوی آرایش عروس,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,انواع بافت مو,مدل بافت موی فرانسوی