فرنچ ناخن

فرنچ ناخن آبی آسمانی در منزل
2:57   120 1
فرنچ ناخن آبی آسمانی در منزل آرایش در منزل,طراحی ناخن آبی,فرنچ ناخن
گل 5 پر
2:31   398 2
گل 5 پر آرایش در منزل,طراحی ناخن قرمز,فرنچ ناخن
شکوفه ها بروی شاخه
3:57   345 5
شکوفه ها بروی شاخه آرایش در منزل,طراحی ناخن قرمز,فرنچ ناخن
شکوفه های زرد
1:52   394 2
شکوفه های زرد آرایش در منزل,طراحی ناخن صورتی,فرنچ ناخن
شاخه های نرگس
1:27   466 3
شاخه های نرگس آرایش در منزل,طراحی ناخن ارغوانی,فرنچ ناخن
گلهای سیاه
3:23   539 6
گلهای سیاه آرایش در منزل,طراحی ناخن سیاه,فرنچ ناخن