آرایش موی نیمه بلند صفحه 2 از 5

مدل رمانتیک جمع برای عروس با موهای نیمه بلند (مدل نیلوفر)
6:21   416 12
مدل رمانتیک جمع برای عروس با موهای نیمه بلند (مدل نیلوفر) آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
مدل موی بسیار شیک جمع بافت فرانسوی برای موهای متوسط
5:07   201 10
مدل موی بسیار شیک جمع بافت فرانسوی برای موهای متوسط آرایش مجلسی,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند,جمع کردن مو پشت سر
طراحی شینیون بافت سبدی برای موی متوسط
12:10   62 0
طراحی شینیون بافت سبدی برای موی متوسط آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
شینیون دم خرگوش بسیار شیک برای جشن عروسی
7:09   710 21
شینیون دم خرگوش بسیار شیک برای جشن عروسی آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش موی عروس,آرایش موی نیمه بلند
شینیون عروس برای موهای متوسط (مدل شهرزاد )
3:40   290 7
شینیون عروس برای موهای متوسط (مدل شهرزاد ) آرایش مجلسی,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
شینیون عروس با پیچ فرانسوی جمع برای موهای کوتاه و متوسط
4:53   1308 29
شینیون عروس با پیچ فرانسوی جمع برای موهای کوتاه و متوسط آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی کوتاه,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی عروس,آرایش موی کوتاه,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
مدل موی عروس جمع برای موهای متوسط (مدل ارکیده)
3:37   328 11
مدل موی عروس جمع برای موهای متوسط (مدل ارکیده) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش موی عروس,آرایش موی نیمه بلند
شینیون عروس برای موهای نیمه بلند (مدل ملکه یخی)
5:47   401 16
شینیون عروس برای موهای نیمه بلند (مدل ملکه یخی) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش موی عروس,آرایش موی نیمه بلند
شینیون گل نسترن آسان برای موهای کوتاه و نیمه بلند
3:21   837 15
شینیون گل نسترن آسان برای موهای کوتاه و نیمه بلند آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی کوتاه,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی کوتاه,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
(مدل تیغ ماهی)مدل موی بافته شده برای مهمانی یا روزانه برای موهای نیمه بلند
3:24   46 2
(مدل تیغ ماهی)مدل موی بافته شده برای مهمانی یا روزانه برای موهای نیمه بلند آرایش مجلسی,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
شینیون دم خرگوش جشن عروسی برای موهای متوسط
7:19   758 27
شینیون دم خرگوش جشن عروسی برای موهای متوسط آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش موی عروس,آرایش موی نیمه بلند