انواع بافت مو صفحه 1 از 7

3 مدل بافت موهای کوتاه و متوسط (مدل هیلا)
10:29   93 1
3 مدل بافت موهای کوتاه و متوسط (مدل هیلا) آرایش موی کوتاه,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
مدل موی جذاب و ساده (مدل سانیا)
4:37   23 0
مدل موی جذاب و ساده (مدل سانیا) آرایش موی بلند,آرایش موی دخترانه,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
مدل مو برای موهای بلند (مدل سابود)
12:30   42 2
مدل مو برای موهای بلند (مدل سابود) آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو
مدل موی بافت پیچ (مدل هوتوس)
15:33   40 0
مدل موی بافت پیچ (مدل هوتوس) آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
مدل موی بافته شده جشن عروسی (مدل ستی)
13:53   10 0
مدل موی بافته شده جشن عروسی (مدل ستی) آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو
مدل موی پیچ آبشار برای موهای متوسط
8:28   13 0
مدل موی پیچ آبشار برای موهای متوسط آرایش موی عروس,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
شینیون گره دار برای موهای نیمه بلند
7:22   20 0
شینیون گره دار برای موهای نیمه بلند آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
مدل موی آسان روزانه (مدل تیغ ماهی پری دریایی)
3:16   189 5
مدل موی آسان روزانه (مدل تیغ ماهی پری دریایی) آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو
مدل مو برای موهای بلند با بافت فنری
3:36   174 1
مدل مو برای موهای بلند با بافت فنری آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,انواع بافت مو
طراحی شینیون بافت سبدی برای موی متوسط
12:10   63 0
طراحی شینیون بافت سبدی برای موی متوسط آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
مدل موی افسونگر برای موهای بلند بافت فرانسوی آبشاری
4:33   98 3
مدل موی افسونگر برای موهای بلند بافت فرانسوی آبشاری آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو,مدل بافت موی فرانسوی