آرایش موی زنانه صفحه 3 از 13

شینیون برای موهای نیمه بلند، مدل موی جمع (مدل سبد شکوفه)
5:26   274 4
شینیون برای موهای نیمه بلند، مدل موی جمع (مدل سبد شکوفه) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,جمع کردن مو پشت سر
شینیون برای موهای بلند (مدل شاخه نسترن)
6:30   148 4
شینیون برای موهای بلند (مدل شاخه نسترن) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
مدل موی جمع گوجه ای جشن عروسی برای موهای نیمه بلند (مدل گوجه)
5:03   176 3
مدل موی جمع گوجه ای جشن عروسی برای موهای نیمه بلند (مدل گوجه) آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,جمع کردن مو پشت سر
شینیون رمانتیک جمع عروس برای موهای بلند (مدل گل شب بو)
5:18   137 4
شینیون رمانتیک جمع عروس برای موهای بلند (مدل گل شب بو) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی
مدل موی بسیار شیک جمع بافت فرانسوی برای موهای متوسط
5:07   202 10
مدل موی بسیار شیک جمع بافت فرانسوی برای موهای متوسط آرایش مجلسی,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند,جمع کردن مو پشت سر
طراحی شینیون بافت سبدی برای موی متوسط
12:10   62 0
طراحی شینیون بافت سبدی برای موی متوسط آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش موی نیمه بلند,انواع بافت مو
شینیون دم خرگوش بسیار شیک برای جشن عروسی
7:09   716 21
شینیون دم خرگوش بسیار شیک برای جشن عروسی آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش موی عروس,آرایش موی نیمه بلند
شینیون عروس برای موهای متوسط (مدل شهرزاد )
3:40   300 7
شینیون عروس برای موهای متوسط (مدل شهرزاد ) آرایش مجلسی,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
دم خرگوش با قوس مو (پاپیون مو) برای موهای بلند
4:58   227 4
دم خرگوش با قوس مو (پاپیون مو) برای موهای بلند آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,جمع کردن مو پشت سر
شینیون بافته شده روزانه برای موهای بلند (مدل صدف)
4:06   53 0
شینیون بافته شده روزانه برای موهای بلند (مدل صدف) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش موی بلند
شینیون عروس با پیچ فرانسوی جمع برای موهای کوتاه و متوسط
4:53   1318 29
شینیون عروس با پیچ فرانسوی جمع برای موهای کوتاه و متوسط آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی کوتاه,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی عروس,آرایش موی کوتاه,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند